Zalety technologii

STEELOVEE


- relacja ceny do jakości lepsza niż w przypadku technologii tradycyjnej, murowanej i drewnianej


- w dobie szybkich zmian technologicznych budowa w tradycyjnej technologii może się okazać wysoce nierentowna (niska efektywność zainwestowanego kapitału w stosunku do wartości rynkowej)


- zdecydowanie krótszy czas budowy - proces produkcji domu STEELOVEE to 3 m-ce


- stabilna, pewna cena - nie zaskoczą cię nieprzewidziane wydatki


- pozwala uniknąć opóźnień, które w tradycyjnym budownictwie są niemal regułą, a wynikają z niedoszacowania czasu przez ekipy, opóźnień w zaopatrzeniu, etc…


- proces budowy jest niezależny od czynników pogodowych od etapu gotowych fundamentów


- zalety stali: odporność stali na korozję, duża nośność, zdolność do przenoszenia dużych obciążeń


- trwałość i jakość taka sama jak w tradycyjnej technologii murowanej i wyższa niż w technologii drewnianej


- nieporównywalna łatwość i szybkość rozbudowy - adekwatnie do twoich możliwości i potrzeb w przyszłości dokładasz dowolną ilość modułów


- mobilność: wybierz konstrukcję mobilną i zabierz swój dom / biuro, gdzie tylko chcesz


- gwarancja zgodności z normą PN EN:1647 (warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa)


- możliwość zastosowania fotowoltaiki, pomp ciepła, rekuperacji ciepła i tym podobnych rozwiązań, które pomagają obniżać koszty utrzymania